088 600 17 10 info@vpp.nl

In de productie van verpakkingen zoals hoezen, zakken en folies is een nieuwe ontwikkeling gaande door de schaarste van fossiele grondstoffen en het klimaatdebat.
VPP Packaging draagt bij in deze ontwikkeling door het productengamma te hebben uitgebreid met biologisch afbreekbare verpakkingen. Bijna al onze producten kunnen worden gemaakt uit deze zogenaamde bioplastics. Wat is eigenlijk een bioplastic? Dat is een biokunststof die bestaat volledig of grotendeels uit hernieuwbare plantaardige bronnen die bekend staan om hun:

Biodegradeerbaarheid
Een materiaal is biodegradeerbaar wanneer de afbraak het gevolg is van de actie van micro-organismen (zwammen, bacteriën) waardoor het materiaal uiteindelijk wordt omgezet in water, biomassa, CO2 en/of methaan, ongeacht de tijd die hiervoor nodig is.

Composteerbaarheid
Composteerbare kunststoffen worden afgebroken bij het composteren met een snelheid die vergelijkbaar is met die van andere gekende composteerbare materialen (bvb. groenafval). M.a.w. een materiaal is composteerbaar wanneer het afbreekproces compatibel is met de werkingsomstandigheden qua temperatuur, vochtigheid en tijd, van een huishoudelijke of industriële composteerinstallatie.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat composteerbare materialen biodegradeerbaar zijn, maar niet alle biodegradeerbare materialen zijn composteerbaar. In Europa wordt de composteerbaarheid van producten beoordeeld volgens de geharmoniseerde norm EN 13432. Volgens deze norm moet de afbraak plaats vinden binnen 6 tot 12 weken om te voldoen aan de eisen van de huidige composteerinstallaties. Er bestaan certificatiesystemen en kwaliteitslabels die waarborgen dat composteerbare producten, gemaakt van biodegradeerbare materialen, aan deze norm voldoen.

Afbreekbaarheid
Biodegradeerbare of composteerbare kunststoffen kunnen interessante oplossingen bieden voor gebruik in welbepaalde toepassingen of voor het afvalbeheer in specifieke omstandigheden. Zij worden al langer gebruikt in bijvoorbeeld de medische wereld, in verpakkingen en in de landbouwsector, wanneer de afbreekbaarheid van het materiaal gewenst wordt. Enkele voorbeelden:

Verpakking van voedingswaren: maakt het mogelijk de verpakte goederen samen met de verpakking te verwerken na verloop van de vervaldatum of wanneer het product bedorven is.

Landbouw: de grondbedekkingsfolie kan na het teelseizoen worden omgeploegd.
Medisch: afbreekbare kunststoffen worden gebruikt voor wondgaren en voor het inkapselen van farmaceutische substanties.
Men stelt de afbreekbare kunststofverpakkingen soms voor als een oplossing voor het zwerfvuil. Dit is echter meestal niet het geval. Wanneer de vereiste omstandigheden van micro-organismen, vochtigheid en temperatuur niet aanwezig zijn, dan kan de biologische afbraak zeer traag verlopen en zelfs over meerdere jaren. Het ondoordacht promoten van afbreekbare kunststoffen kan het zwerfvuilprobleem zelfs vergroten omdat de consument in de waan kan zijn dat het afval in de natuur snel zal verdwijnen. Zwerfvuil is in de eerste plaats een probleem van onverantwoord gedrag. Preventie ervan vereist een combinatie van bewustmaking, opvoeding, bestraffing en een efficiënt afvalbeheer.

Een bioplastic bestaat o.a. uit zetmeel gewonnen uit maïs, tarwe, aardappel of suikerbiet. Een veel voorkomende naam voor voornoemde plastic (folie) is PLA-folie, oftewel polymelkzuur (PolyLacticAcid). De verpakkingen die VPP Packaging uit bioplastic levert voldoen aan de Europees (gecontroleerde) EN 13432-norm en kan al dan niet worden voorzien van het kiemplantlogo.

Delen met: